קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
דף משאבים לקראת העצרת (הקמת אתר בעקבות הטבח באגודה)איפיון לאתר לקראת העצרתפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועות
ניהול מתנדביםאלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2014טופלnormalfeature9 שנים 3 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילההקמת מיני-אתר למצעד הגאווהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
תערוכת אמנות 2011מיקום לתערוכהפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודתיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהמפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועות
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתימדבקות מתוקנות למגפון קופספתוחnormalfeature9 שנים 29 שבועותברוך אורן
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אופניים מאי לאילתפתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature14 שנים 46 שבועותשרון אדרי
שלב תוכן #