קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםאחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature13 שנים 43 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתימדבקות מתוקנות למגפון קופספתוחnormalfeature9 שנים 29 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008דגל לוגו מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועותברוך אורן
מעבר לקשת - מרוץ עם הרבה גאווה 4/10/2013שיקולים בקביעת תאריך האירוטופלnormalfeature9 שנים 26 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature8 שנים 46 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 34 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature12 שנים 4 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 23 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature13 שנים 19 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמערכת מקורות ושימושיםפתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטהזנת אירועים היסטוריים מאתפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח לעמותהפתוחnormalbug12 שנים 37 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature12 שנים 8 שבועותברוך אורן
אירועי הגאווה 2009מצעד בתל אביב - ציודפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #