קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמערכת ימי הולדתפתוחnormalfeature15 שנים 30 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה15 שנים 29 שבועותברוך אורן
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה15 שנים 24 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטעמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה15 שנים 26 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport15 שנים 16 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature15 שנים 7 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאנשים לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalמשימה14 שנים 17 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםרשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)סידור 301 redirect לgayindex.co.ilפתוחnormalfeature15 שנים 5 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...משתמש לפורומים של איגיפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילההקמת מיני-אתר למצעד הגאווהפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודגאווה בספירפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה14 שנים 7 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #