קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מחזור ראשון לרוצה עוד!בקשה לסיועפתוחnormalfeature15 שנים 5 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהמפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
ניהול מתנדביםהיחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature15 שנים 2 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 6 ימים
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה4.צוות פייס+אתרפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
ניהול מתנדביםקרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה15 שנים 4 ימים
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature15 שנים 5 ימים
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסגירת הזמנת המגפוניםפתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature15 שנים יום אחד
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 36 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
תחזוקת אתרעמוד שאלות נפוצותפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
פיתוח פעילות באשדודהכנות לקראת היומן הקהילתי 20פתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature8 שנים 49 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature8 שנים 41 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)סבב הגהות ראשוןפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #