קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature14 שנים 29 שבועותשרון אדרי
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature14 שנים 28 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמפעל הפיס מה הם רוציםפתוחnormalfeature11 שנים 51 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותפרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 7 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature14 שנים 29 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature14 שנים 8 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותחברה טובהפתוחnormalfeature14 שנים 10 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 8 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודהגדרת תפקידהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודלפרסם מודעת דרושיםפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאום תאריך ומיקום למפגש יופתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
פיתוח פעילות באשדודאירוע גדול באשדודפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
פיתוח פעילות באשדודהכנות לקראת היומן הקהילתי 20פתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
פיתוח פעילות באשדודמחקר שטח אשדוד (מול ארגונים פתוחnormalbug13 שנים 30 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
פיתוח פעילות באשדודייעוץ ארגוני להתארגנותפתוחnormalfeature14 שנים 30 שבועות
פיתוח פעילות באשדודגאווה בספירפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודסדנא להסברה בשבט אשדודפתוחnormalמשימה14 שנים 30 שבועות
שלב תוכן #