קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
מסיבות נוער בצפוןמכתבי תודה לאחר המסיבהפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
תערוכה 2010מכתבי תודהפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטמכתב שנה טובה לחברי העמותהפתוחnormalfeature10 שנים יום אחדברוך אורן
ניהול מתנדביםמכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
ניהול מתנדביםמיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
תערוכת אמנות 2011מיקום לתערוכהפתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתימטלות פתוחות לברוך לראשוןפתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחדברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה12 שנים 29 שבועות
פיתוח פעילות באשדודמחקר שטח אשדוד (מול ארגונים פתוחnormalbug13 שנים 37 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 7 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 19 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
מעבר לקשת 3מדליות ופרסים לזוכיםפתיחה מחדשnormalfeature14 שנים 48 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתימדבקות מתוקנות למגפון קופספתוחnormalfeature9 שנים 20 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #