קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהלהוציא מכתב הנחת נהגפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהלהזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלהקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה15 שנים 21 שבועות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה14 שנים 30 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטלהתקין מודול יומן באתר שישצפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלוגואיםפתוחminorfeature13 שנים 2 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהלוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה13 שנים 48 שבועותwildseed
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008לוח משמרות מתנדביםפתוחnormalfeature15 שנים 27 שבועותברוך אורן
פרויקט בית ספר גאה 2010לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה15 שנים שבוע אחד
תחזוקת אתרלסדר את הכפתור של התנדבות בפתוחnormalsupport14 שנים 26 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה9 שנים 48 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודלפרסם מודעת דרושיםפתוחnormalfeature14 שנים 47 שבועות
ניהול מתנדביםמ. 129פתוחnormalfeature15 שנים 25 שבועות
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature15 שנים 23 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמגבר מקאריןפתוחnormalfeature15 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #