קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה12 שנים 46 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 45 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010איתור חניכיםפתוחnormalfeature12 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature12 שנים 45 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח לעמותהפתוחnormalbug12 שנים 45 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאנשים לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalמשימה12 שנים 45 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרההכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 45 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהלהזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature12 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature12 שנים 44 שבועות
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןהדרכה לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalfeature12 שנים 44 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 43 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםרשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה12 שנים 42 שבועותeran
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועותברוך אורן
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010רעיונות להרצאות בנושא פמינפתוחnormalbug12 שנים 42 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
שלב תוכן #