קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה14 שנים 13 שבועות
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אפריל לבית נטופהפתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שימוש במקל לטובת משלוח מיילפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature13 שנים 19 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרפלט בטפסים החדשים של החזר כפתוחnormalbug12 שנים 32 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאההשתתפות בפסטיבל אקטיביזם 201פתוחnormalfeature12 שנים 26 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלחוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאיש/ה עם קופה על הבמה וגם שיפתוחnormalsupport12 שנים 4 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרההחזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועותברוך אורן
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה2.(אסף) ריכוז להקות ומנחהפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008סטיקרים לחלוקהפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
תחזוקת אתרשיפצורים ע"פ אביהופתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
מה קורה? הדרכהרישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 4 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועות
שלב תוכן #