קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה13 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטלהתקין מודול יומן באתר שישצפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלמרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 6 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010רעיונות להרצאות בנושא פמינפתוחnormalbug12 שנים 17 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ביטוח למתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 מזוןפתוחnormalfeature12 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שת"פ חוש"ןפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת 2011-12פרסומות של שישה ביומןפתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיתכנון רכבפתוחnormalfeature10 שנים 47 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתינגרר למאהב רביןפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועותברוך אורן
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה3. צוות הפצה שטחפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועותדנה פוחיל
שלב תוכן #