קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול משרד שישה צבעיםסדר בארגון שישצפתוחnormalfeature14 שנים 30 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה3. צוות הפצה שטחפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותספריית קרנותפתוחnormalמשימה14 שנים 26 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה9 שנים 45 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature14 שנים 28 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport9 שנים 44 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנות למעמפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
מועדון נוער גאה בפתח תקווה בדומה לפיצ'רשימת משאלות לציוד לקראת הקפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותחברה טובהפתוחnormalfeature14 שנים 10 שבועות
ניהול מתנדביםמ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature8 שנים 31 שבועות
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature8 שנים 25 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקלטות DVפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature8 שנים 22 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
שלב תוכן #