קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועות
מה קורה? הדרכהרישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה15 שנים 47 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פגישות אישיות עם מועמדים לקפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)תחקיר סיכום יומןפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה15 שנים 42 שבועות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה15 שנים 36 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה15 שנים 34 שבועות
ניהול מתנדביםמפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature15 שנים 20 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature15 שנים 33 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature15 שנים 22 שבועות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature15 שנים 26 שבועות
ניהול מתנדביםמציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה15 שנים 26 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה15 שנים 22 שבועות
ניהול מתנדביםמיקלול אלינהפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה15 שנים 3 שבועות
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אפריל לבית נטופהפתוחnormalמשימה14 שנים 14 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןהדרכה לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
שלב תוכן #