קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
תחזוקת אתרתזכורות קופצותפתוחnormalfeature14 שנים 31 שבועותברוך אורן
מחזור ראשון לרוצה עוד!תוכנית שיווקפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
תחזוקת אתרתוכן לאתר התרומותפתוחminorfeature14 שנים 39 שבועות
הרחבת הפעילות בחיפה והקמת סניף חיפה של העמותהתוכן ופעיליות לסניף חיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 24 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שת"פ חוש"ןפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה9 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשקית ספט'פתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועות
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)שיתוף ארגוניםפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
מעבר לקשת - מרוץ עם הרבה גאווה 4/10/2013שיקולים בקביעת תאריך האירוטופלnormalfeature9 שנים 9 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרשיפצורים ע"פ אביהופתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הביתפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature14 שנים 46 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שימוש במקל לטובת משלוח מיילפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהשיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה11 שנים 49 שבועותwildseed
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010שיווק!פתוחnormalbug13 שנים 11 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהשיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #