קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
פיתוח פעילות באשדודייעוץ ארגוני להתארגנותפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסדר בארגון שישצפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועות
פיתוח פעילות באשדודסדנא להסברה בשבט אשדודפתוחnormalמשימה14 שנים 24 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםאקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 24 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature14 שנים 23 שבועותשרון אדרי
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature14 שנים 23 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהמדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 22 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature14 שנים 22 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועות
ניהול מתנדביםקרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועות
ניהול מתנדביםאלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועות
ניהול מתנדביםהיחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature14 שנים 22 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםיצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature14 שנים 22 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 21 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #