קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature13 שנים 48 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה11 שנים 44 שבועותwildseed
תערוכת אמנות 2011סגירת קונספטפתוחcriticalfeature11 שנים שבוע אחדברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה8 שנים 26 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהקול קוראת לארגוניםפתוחcriticalfeature12 שנים 8 שבועות
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature8 שנים 25 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה7 שנים 45 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה9 שנים 40 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature14 שנים 23 שבועות
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature13 שנים 48 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature10 שנים 16 שבועותמייקי
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature14 שנים 2 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה12 שנים 6 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסטטוס ואיסוף ציוד מושאלפתוחcriticalsupport10 שנים 13 שבועותמייקי
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature9 שנים 39 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature12 שנים 26 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהתאמות כספים לאור גניבת מחשפתוחcriticalbug10 שנים 14 שבועותמייקי
שלב תוכן #