קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועות
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 21 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 9 שבועותsnuki
שלב תוכן #