קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
הרחבת הפעילות בחיפה והקמת סניף חיפה של העמותהתוכן ופעיליות לסניף חיפהפתוחnormalמשימה12 שנים 40 שבועות
מסיבות נוער בצפוןנדחה ליולי - מסיבת נוער הבאההטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 31 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 31 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה12 שנים 33 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחול המועד פסחפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
מה קורה? הדרכהאקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature16 שנים 11 שבועות
תחזוקת אתרעדכון כתובות לתרומותפתוחnormalsupport16 שנים 5 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature11 שנים 38 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12דפוס ליומןפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מספרהפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!תוכנית שיווקפתוחnormalfeature15 שנים 48 שבועות
קבוצת נשים ברחובותהקמת קבוצת רחובותפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהעתק קבלת תרומה לרופא שינייפתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature15 שנים 25 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
שלב תוכן #