קריאות עבור יום ספורט קהילתי 2012

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה9 שנים 39 שבועות
שלב תוכן #