קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 36 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #