קריאות עבור תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature15 שנים 7 שבועותברוך אורן
הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועותברוך אורן
להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה15 שנים 11 שבועותברוך אורן
רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועותברוך אורן
שיווק!פתוחnormalbug15 שנים 8 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #