קריאות עבור תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature14 שנים 27 שבועותברוך אורן
הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועותברוך אורן
להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה14 שנים 31 שבועותברוך אורן
רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועותברוך אורן
שיווק!פתוחnormalbug14 שנים 28 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #