קריאות עבור מחזור ראשון לרוצה עוד!

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature14 שנים 26 שבועות
בקשה לסיועפתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועות
תוכנית שיווקפתוחnormalfeature14 שנים 39 שבועות
סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #