קריאות עבור מחזור ראשון לרוצה עוד!

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature14 שנים 19 שבועות
תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
בקשה לסיועפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
תוכנית שיווקפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #