קריאות עבור מחזור ראשון לרוצה עוד!

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature14 שנים 35 שבועות
תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועות
הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
בקשה לסיועפתוחnormalfeature14 שנים 47 שבועות
תוכנית שיווקפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועות
שלב תוכן #