קריאות עבור מחזור ראשון לרוצה עוד!

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature15 שנים 36 שבועות
תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
בקשה לסיועפתוחnormalfeature15 שנים 48 שבועות
תוכנית שיווקפתוחnormalfeature15 שנים 49 שבועות
שלב תוכן #