קריאות עבור עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארצית

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
סגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature8 שנים 30 שבועות
דוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature8 שנים 28 שבועות
גיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
משטרת ראשוןפתוחnormalfeature8 שנים 30 שבועות
פוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה8 שנים 28 שבועות
לימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
שותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
משלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
העברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
בקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה8 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #