קריאות עבור עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארצית

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
גיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature8 שנים 24 שבועות
סגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature8 שנים 23 שבועות
משטרת ראשוןפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
דוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature8 שנים 21 שבועות
לימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
שותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
משלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
העברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
פוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה8 שנים 20 שבועות
בקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה7 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #