קריאות עבור עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארצית

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
גיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועות
פוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה9 שנים 28 שבועות
העברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועות
דוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature9 שנים 28 שבועות
משלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועות
משטרת ראשוןפתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועות
שותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועות
סגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature9 שנים 30 שבועות
לימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועות
בקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה9 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #