קריאות עבור עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארצית

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
גיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature8 שנים 24 שבועות
פוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה8 שנים 20 שבועות
העברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
דוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature8 שנים 21 שבועות
משלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
משטרת ראשוןפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
שותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
סגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature8 שנים 23 שבועות
לימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
בקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה7 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #