קריאות עבור עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארצית

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature4 שנים 25 שבועות
ציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature5 שנים 3 שבועותברוך אורן
ציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature5 שנים 10 שבועותברוך אורן
דגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה5 שנים 11 שבועותברוך אורן
חוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature5 שנים 11 שבועותברוך אורן
דוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature5 שנים 12 שבועות
בדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature5 שנים 12 שבועות
הכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature5 שנים 13 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #