קריאות עבור עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארצית

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature4 שנים 4 שבועות
ציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature4 שנים 34 שבועותברוך אורן
ציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature4 שנים 41 שבועותברוך אורן
דגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה4 שנים 41 שבועותברוך אורן
חוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature4 שנים 41 שבועותברוך אורן
דוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature4 שנים 42 שבועות
בדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature4 שנים 42 שבועות
הכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature4 שנים 43 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #