קריאות עבור עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארצית

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature5 שנים 48 שבועות
ציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature6 שנים 26 שבועותברוך אורן
ציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועותברוך אורן
דגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה6 שנים 33 שבועותברוך אורן
חוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature6 שנים 33 שבועותברוך אורן
דוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature6 שנים 34 שבועות
בדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature6 שנים 34 שבועות
הכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature6 שנים 35 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #