קריאות עבור עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארצית

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature4 שנים 17 שבועות
ציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature4 שנים 47 שבועותברוך אורן
ציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature5 שנים שבוע אחדברוך אורן
דגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה5 שנים 2 שבועותברוך אורן
חוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature5 שנים 2 שבועותברוך אורן
דוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature5 שנים 3 שבועות
בדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature5 שנים 3 שבועות
הכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature5 שנים 4 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #