קריאות עבור אירועי הגאווה 2012

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
אסיפת עם בחיפה בנושא: אירועפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
מפגש ראשון לקראת מצעד בחדרהפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #