קריאות עבור גיוס משאבים מוניציפלי

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה8 שנים 51 שבועותישי רוטמן
שלב תוכן #