קריאות עבור גיוס משאבים מוניציפלי

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
חדרה 2014פתוחnormalfeature8 שנים 12 שבועות
חיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature8 שנים 12 שבועותברוך אורן
חיפה 2016פתוחnormalfeature6 שנים 33 שבועות
עת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature10 שנים 28 שבועותמייקי
עת"א 2014טופלnormalfeature8 שנים 46 שבועותברוך אורן
תמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועותברוך אורן
תמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature11 שנים 21 שבועותslioz
שלב תוכן #