קריאות עבור גיוס משאבים מוניציפלי

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
חדרה 2014פתוחnormalfeature9 שנים 12 שבועות
חיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature9 שנים 12 שבועותברוך אורן
חיפה 2016פתוחnormalfeature7 שנים 33 שבועות
עת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature11 שנים 28 שבועותמייקי
עת"א 2014טופלnormalfeature9 שנים 46 שבועותברוך אורן
תמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועותברוך אורן
תמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature12 שנים 21 שבועותslioz
שלב תוכן #