קריאות עבור גיוס משאבים מוניציפלי

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה8 שנים 42 שבועותישי רוטמן
שלב תוכן #