קריאות עבור גיוס משאבים מוניציפלי

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature12 שנים 30 שבועותslioz
עת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature11 שנים 38 שבועותמייקי
תמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועותברוך אורן
עת"א 2014טופלnormalfeature10 שנים 3 שבועותברוך אורן
חיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature9 שנים 22 שבועותברוך אורן
חדרה 2014פתוחnormalfeature9 שנים 22 שבועות
חיפה 2016פתוחnormalfeature7 שנים 43 שבועות
שלב תוכן #