קריאות עבור גיוס משאבים מוניציפלי

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה8 שנים 42 שבועותישי רוטמן
שלב תוכן #