קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 2 ימיםsnuki
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועותברוך אורן
ד.פתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 11 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 2 ימים
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug13 שנים 49 שבועות
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 26 שבועותברוך אורן
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועותברוך אורן
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #