קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 30 שבועות
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 11 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 2 ימיםsnuki
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה14 שנים 50 שבועותברוך אורן
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועותברוך אורן
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועותsnuki
ד.פתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #