קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה15 שנים 20 שבועות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature14 שנים 40 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה14 שנים 38 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature15 שנים 24 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועותברוך אורן
מ.135פתוחnormalfeature15 שנים 23 שבועות
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport14 שנים 36 שבועותברוך אורן
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug15 שנים 6 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature14 שנים 36 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועותברוך אורן
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה15 שנים 3 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה15 שנים שבוע אחד
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 9 שבועותsnuki
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה16 שנים 7 שבועותברוך אורן
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature16 שנים 8 שבועות
שלב תוכן #