קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug14 שנים 32 שבועות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature14 שנים 13 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
ד.פתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature14 שנים 10 שבועות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועותברוך אורן
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport14 שנים 9 שבועותברוך אורן
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 29 שבועות
שלב תוכן #