קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 9 שבועותsnuki
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה15 שנים 7 שבועותברוך אורן
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 21 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותברוך אורן
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #