קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 9 שבועותsnuki
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועותsnuki
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה15 שנים 7 שבועותברוך אורן
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 36 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #