קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 27 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועותברוך אורן
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה13 שנים 43 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 45 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 51 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 10 שבועות
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועותsnuki
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה14 שנים 49 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #