קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 26 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 29 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ד.פתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 43 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 43 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature13 שנים 51 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #