קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 28 שבועותברוך אורן
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature15 שנים 11 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature12 שנים 22 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature14 שנים 30 שבועותברוך אורן
עדכון נהליםפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 33 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועותברוך אורן
טונר למדפסתפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה13 שנים 3 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה12 שנים 19 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 7 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה14 שנים 31 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #