קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 33 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה13 שנים 3 שבועות
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 13 שבועותברוך אורן
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature12 שנים 22 שבועות
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותברוך אורן
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה14 שנים 23 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועותברוך אורן
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה14 שנים 18 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועות
סגירת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותslioz
סגירת שנת 2010פתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature12 שנים 24 שבועותברוך אורן
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature15 שנים 11 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועותברוך אורן
עדכון נהליםפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #