קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 39 שבועות
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature13 שנים 13 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה13 שנים 3 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug13 שנים שבוע אחדברוך אורן
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature13 שנים שבוע אחד
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועותברוך אורן
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 28 שבועותברוך אורן
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועותברוך אורן
שקית ספט'פתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature12 שנים 24 שבועותברוך אורן
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature12 שנים 22 שבועות
עדכון נהליםפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #