קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 41 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 39 שבועות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature15 שנים 39 שבועותדנה פוחיל
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 38 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature15 שנים 37 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 37 שבועות
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature15 שנים 37 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 35 שבועותברוך אורן
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature15 שנים 35 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 35 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 34 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature15 שנים 33 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature15 שנים 33 שבועות
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature15 שנים 33 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 31 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
שלב תוכן #