קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 51 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 49 שבועות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועותדנה פוחיל
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 48 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature14 שנים 45 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature14 שנים 44 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 41 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
שלב תוכן #