קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה14 שנים 35 שבועות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 33 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה14 שנים 26 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 39 שבועות
הספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה14 שנים 37 שבועותslioz
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport9 שנים 38 שבועותslioz
סגירת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותslioz
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 9 שבועותברוך אורן
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועותברוך אורן
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature14 שנים 30 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature13 שנים 13 שבועותברוך אורן
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug13 שנים שבוע אחדברוך אורן
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature12 שנים 24 שבועותברוך אורן
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature10 שנים 25 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #