קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature14 שנים 45 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 49 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature14 שנים 44 שבועות
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה14 שנים 19 שבועות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 16 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature14 שנים 5 ימים
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 23 שבועות
הספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 48 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה14 שנים 21 שבועות
תחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
עדכון נהליםפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
חול המועד פסחפתוחnormalfeature11 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #