קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועותברוך אורן
עדכון נהליםפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 24 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
טונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה12 שנים 46 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה12 שנים 11 שבועות
לוגואיםפתוחminorfeature12 שנים 10 שבועות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature15 שנים 3 ימים
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 6 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 11 שעות
שלב תוכן #