קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 7 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 8 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature15 שנים 9 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 9 שבועותברוך אורן
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature15 שנים 11 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 11 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature15 שנים 11 שבועות
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 12 שבועות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועותדנה פוחיל
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 13 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #