קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה14 שנים 8 שבועות
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועותברוך אורן
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 4 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 3 ימיםברוך אורן
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה14 שנים 28 שבועות
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature12 שנים 19 שבועותברוך אורן
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 4 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה14 שנים 26 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 19 שבועותברוך אורן
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature12 שנים 19 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 3 ימים
שלב תוכן #