קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה14 שנים 18 שבועות
הספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה14 שנים 14 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature12 שנים 44 שבועות
ט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועותברוך אורן
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 2 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
כתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועותברוך אורן
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועות
שיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature11 שנים 30 שבועות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature15 שנים 4 שבועותדנה פוחיל
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature13 שנים 51 שבועותברוך אורן
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 35 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature14 שנים 8 שבועות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועותברוך אורן
סגירת 2012פתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועותslioz
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #