קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועותברוך אורן
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug12 שנים 37 שבועותברוך אורן
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה12 שנים 39 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 23 שבועותברוך אורן
השלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 23 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature13 שנים 43 שבועותברוך אורן
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 49 שבועותברוך אורן
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature14 שנים 5 ימים
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה14 שנים שבוע אחד
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #