קריאות עבור מה קורה? הדרכה

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה14 שנים 15 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה14 שנים 4 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה13 שנים 42 שבועות
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #