קריאות עבור מה קורה? הדרכה

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה15 שנים 36 שבועות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 34 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועות
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 51 שבועותברוך אורן
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 38 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה15 שנים 22 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 48 שבועות
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 51 שבועותברוך אורן
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 51 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #