קריאות עבור מה קורה? הדרכה

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 9 שבועותברוך אורן
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה14 שנים 32 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 6 שבועות
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 9 שבועותברוך אורן
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 4 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature12 שנים 26 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #