קריאות עבור מה קורה? הדרכה

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה13 שנים 47 שבועות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 44 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature11 שנים 27 שבועות
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature14 שנים 9 שבועותברוך אורן
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature14 שנים 9 שבועותברוך אורן
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature11 שנים 26 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #